Keterangan Am

 1. Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil dan berkaitan, Kad Pengenalan dan gambar berukuran pasport.
 2. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temuduga ini tidak akan ditanggung oleh KETENGAH.
 3. Permohonan-permohonan berikut AKAN DITOLAK :-
  1. Pemohon berumur kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
  2. Tidak disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan;
  3. Borang tidak lengkap atau tidak terang;
  4. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam iklan;
  5. Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi Pegawai yang sedang berkhidmat ;
  6. Penipuan data atau maklumat diri.
 4. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga.
 5. Permohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup atau dari tarikh permohonan hendaklah menganggap permohonan mereka yang tidak Berjaya.